RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO informuję, że :

Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny, strony internetowej i w inny sposób), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz dla realizacji usług i wymogów prawnych innym odbiorcom tj. kontrahentom realizującym usługi na rzecz :

Biura Turystycznego Michał Legumina adres – ul. Ogrodowa 12/16, 88-160 Janikowo,

adres email:biuro@kujawylegumina.pl, telefon : 507713598

NIP : 5561541635               REGON : 340700582

na podstawie zawartych umów, zleceń i rezerwacji poszczególnych usług wynikających z działalności biura. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane w przypadku zawarcia umowy z Biurem Turystycznym Michał Legumina ( dotyczy okresu niezbędnego do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy ) nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy ( zwyczajowo do 10 lat od wykonania umowy ).

Jeżeli dane są zebrane w innym celu niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody przez Państwa na ich przetwarzanie/przechowywanie.

Przysługuje Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do PUODO

Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyczne  Michał Legumina

adres – ul. Ogrodowa 12/16, 88-160 Janikowo,

adres email:biuro@kujawylegumina.pl, telefon : 507 713 598

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@kujawylegumina.pl lub telefonicznie pod numerem 507 713 598

Osoba do kontaktu : Michał Legumina