Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO. 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny, strony internetowej i w inny sposób), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz dla realizacji usług i wymogów prawnych innym odbiorcom tj. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biura Turystycznego Michał Legumina 
adres – ul. Ogrodowa 12/16, 88-160 Janikowo,
adres email: biuro@kujawylegumina.pl,
telefon : 507713598 
punkt obsługi klienta Hipermarket Carrefour, ul. Wojska Polskiego 10, 88-100 Inowrocław
NIP: 5561541635 REGON: 340700582
na podstawie zawartych umów, zleceń i rezerwacji poszczególnych usług wynikających z działalności biura. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane w przypadku zawarcia umowy z Biurem Turystycznym Michał Legumina (dotyczy okresu niezbędnego do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy) nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy. 
Jeżeli dane są zebrane w innym celu niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody przez Państwa na ich przetwarzanie/przechowywanie.
Przysługuje Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do UODO
Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyczne  Michał Legumina
adres: ul. Ogrodowa 12/16, 88-160 Janikowo,
adres email: biuro@kujawylegumina.pl, telefon: 507713598
W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo biuro@kujawylegumina.pl  lub telefonicznie pod numer 507713598 
Osoba do kontaktu Michał Legumina